Dorthe Thorup Møllgaard
Priser


Rosenmetoden
er en dyb og mild afspænding af kroppen. Ved hjælp af indfølende berøring arbejdes der med forløsning af kroppens ubevidste muskelspændinger og fortrængte følelser. En time på briksen opleves som en afstressende stund, hvor du får indblik i sammenhængen mellem din krop og følelser.

Dit eget ønske om at føle sundhed og enkelthed i hverdagen fører via Rosenmetoden til en transformerende oplevelse, som skaber forandring i livet, også selv om Rosensessioner kan opleves forskelligt fra gang til gang. Kroppen har en følelsesmæssig hukommelse. Denne sidder bl.a. i  de ubevidste muskelspændinger, der ofte er opstået i barndommen, når man har måtte  tage sig sammen, beskytte sig eller holde sine følelser tilbage i situationer, der har været svære at rumme.

Rosenterapeutens hænder ”lytter” til kroppen og retter opmærksomheden mod de kroniske muskelspændinger og observerer næsten usynlige forandringer i muskelspændinger og åndedræt og kan således aflæse meget af det, som kroppen bærer rundt på.
Forandringer i vejrtrækningen opfattes som tegn på,  at  klienten slapper af og bliver bevidst om sin krop og indre virkelighed. Med få ord beskriver Rosenterapeuten, det som kroppen giver udtryk for, så  klienten  får  mulighed for at opleve og genkende det, der er blevet  holdt tilbage.

Det er en vigtig proces både at kunne forstå muskelspændingen og følelsen, der førte til den, fordi det skaber indsigt i vores forhold til os selv og kroppen. Ofte føler klienten sig simpelthen mere ét med sin krop efter en Rosensession.
På længere sigt forløses vanemæssige spændinger og gamle adfærdsmønstre. Dette giver  klienten en ny frihed til at opleve øget livsduelighed og velbefindende.

Forløbet af en Rosensession kan variere meget. Nogle taler, andre er tavse. En del mærker blot en dejlig afslapning, mens andre oplever stærke følelser. Et godt resultat af en session kan være at mærke, at kroppen bagefter er i stand til at slappe af og at man  trækker vejret ubesværet og naturligt.

 

Oplev hvordan mild berøring kan bevirke at kroppen selv giver slip på dybere spændinger og tillader effektfuld forandring
telefon: 2446 5511 www.naturdis.dk email: dot.thorup@mail.dk